Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C ADA ELECTRIC S.R.L. este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 27923.

Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,modificata si completata, S.C. ADA ELECTRIC S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate,datelor personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.